Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rok 2017

 • Uchwała XXVI_177_2017 (PDF) 1106.42kB
  Uchwała nr XXVI_177_2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "GOAP" z dnia 7 lutego 2017 w sprawie skargi złożonej przez Państwa Gizeli i Tadeusza Paluchów zamieszkałych przy ul. Nowowiejskiego 57 w Poznaniu na nieprawidłowe funkcjonowanie ZM "GOAP"

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-02-09 10:16
 • Uchwała XXVI_178_2017 (PDF) 3236.92kB
  Uchwała nr XXVI/178/2017 Zgromadzenia ZM "GOAP" z dnia 7 II 2017 r. w sprawie skargi złożonej przez Pana Zenona Gruszczyńskiego -Przewodniczącego Rady Osiedla Stare Żegrze Polan na nieprawidłowe funkcjonowanie ZM "GOAP".

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-02-09 10:18
 • Uchwała XXVI_179_2017 (PDF) 733.68kB
  Uchwała nr XXVI/179/2017 Zgromadzenia ZM "GOAP" z dnia 7 lutego 2017 r w sprawie skierowania do Komisji rewizyjnej ZM "GOAP" sprawy ze skargi złożonej przez Radę Osiedla Junikowo.

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-02-09 10:20
 • Uchwała XXVII_180_2017 (PDF) 1079.35kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZM "GOAP" na lata 2017-2042.

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-03-29 09:36
 • Uchwała XXVII_181_2017 (PDF) 212.29kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu ZM "GOAP" na 2017 rok.

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-03-29 09:37
 • Uchwała XXVII_182_2017 (PDF) 850.4kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM "GOAP".

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-03-29 09:39
 • Uchwała XXVII_183_2017 (PDF) 484.32kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-03-29 09:41
 • Uchwała XXVII_184_2017 (PDF) 167.83kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie podziału obszaru ZM "GOAP" na sektory odbioru odpadów komunalnych.

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-03-29 09:42
 • Uchwała XXVII_185_2017 (PDF) 58.43kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej ZM "GOAP" na rok 2017.

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-04-04 08:59
 • Uchwała XXVIII_186_2017 (PDF) 41.76kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "GOAP" za 2016 rok.

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-06-14 08:52
 • Uchwała XXVIII_187_2017 (PDF) 40.14kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM " GOAP" w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ZM "GOAP" za 2016 rok.

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-06-14 08:55
 • Uchwała XXVIII_188_2017 (PDF) 632.85kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-06-14 08:56
 • Uchwała XXVIII_189_2017 (PDF) 72kB
  Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie skargi złożonej przez Radę Osiedla Junikowo

  Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2017-06-14 08:58
 • Uwała nr XXX-190-2017.pdf (PDF) 23.68kB
  w sprawie wyboru Członków Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 13:32
 • Nr XXXI-191-2017.pdf (PDF) 65.64kB
  Uchwała nr XXXI/191/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/118/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 13:39
 • Nr XXXI-192-2017.pdf (PDF) 329.43kB
  Uchwała nr XXXI/192/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XVI/134/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 lutego 2016 r.

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 13:40
 • Nr XXXI-193-2017.pdf (PDF) 64.71kB
  Uchwała nr XXXI/193/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" sprawy ze skargi złożonej przez Major Domus Ewa Sokolnicka Zarząd i Obrót Nieruchomościami.

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 13:41
  • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 13:45
 • Nr XXXI-194-2017.pdf (PDF) 622.14kB
  Uchwała nr XXXI/194/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2017-2042

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 13:55
 • Uchwała nrXXXII-195-2017.pdf (PDF) 382.37kB
  Uchwała nr XXXII/195/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 11 października 2017 roku ustalenia wysokości, terminów i zasad wpłacania składek członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2018

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 13:58
 • Uchwała nr XXXIII-196-2017.pdf (PDF) 346.66kB
  Uchwała nr XXXIII/196/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 14:48
 • Uchwała nr XXXIII-197-2017.pdf (PDF) 372.17kB
  Uchwała nr XXXIII/197/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". 

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 14:53
 • Uchwała nr XXXIII-198-2017.pdf (PDF) 647.33kB
  Uchwała nr XXXIII/198/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 14:58
 • Uchwała nr XXXIII-199-2017.pdf (PDF) 775.04kB
  Uchwała nr XXXIII/199/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-11-06 15:00
 • Uchwała nr XXXIV-200-2017.pdf (PDF) 7802.81kB
  Uchwała nr XXXIV/200/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2017-2042

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 07:50
 • Uchwała nr XXXIV-201-2017.pdf (PDF) 3137.56kB
  Uchwała nr XXXIV/201/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na 2017 rok 

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 07:52
 • Uchwała nr XXXIV-202-2017.pdf (PDF) 574.32kB
  Uchwała nr XXXIV/202/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: wyboru podmiotu nadającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 07:53
  • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
   ostatnia modyfikacja: 2017-12-28 07:54
 • Uchwała nr XXXIV-203-2017.pdf (PDF) 710.83kB
  Uchwała nr XXXIV/203/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/118/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 07:56
 • Uchwała nr XXXIV-204-2017.pdf (PDF) 3910.41kB
  Uchwała nr XXXIV/204/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/134/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"z dnia 29 lutego 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/192/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 07:58
 • Uchwała nr XXXV-205-2017.pdf (PDF) 6331.82kB
  Uchwała nr XXXV/205/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 20 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2017-2042

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 07:59
 • Uchwała nr XXXV-206-2017.pdf (PDF) 6541.77kB
  Uchwała nr XXXV/206/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2018-2042.

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 08:02
 • Uchwała nr XXXV-207-2017.pdf (PDF) 2843.77kB
  Uchwała nr XXXV/207/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na rok 2018 

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 08:03
 • Uchwała nr XXXV-208-2017.pdf (PDF) 6584.21kB
  Uchwała nr XXXV/208/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" 

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 08:04
 • Uchwała nr XXXV-209-2017.pdf (PDF) 3726.73kB
  Uchwała nr XXXV/209/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-12-28 08:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-09 10:14
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9860
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-28 08:05