Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 07.03.2013r.

Nr ref.: ZMGOAP - 10 /13

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat.

 

Zakres podstawowych czynności

 

 1. Zapewnienie lokalnej pomocy technicznej w zakresie IT pracownikom instytucji.
 2. Rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników sieci i aplikacji systemowych.
 3. Zapewnienie wsparcia dla użytkowników komputerów  w zakresie obsługi standardowego softwaru dla użytkowników, Office Web Apps, eWork Flow, poczty elektronicznej MS Exchange (lub innej).
 4. Zapewnienie wsparcia dla użytkowników oprogramowania specjalistycznego GOAP i SIP Miasta Poznań.
 5. Pełnienie funkcji Administratora Aplikacji do Zarządzania Odpadami komunalnymi oraz Systemu identyfikacji RFID,GSM/WAGA.
 6. Szkolenia użytkowników sieci komputerowej i sprzętu komputerowego oraz użytkowania Aplikacji do Zarządzania Odpadami Komunalnymi oraz Systemu identyfikacji RFID, GSM/WAGA.
 7. Wspólnie z administratorem danych osobowych zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji elektronicznej.
 8. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.
 9. Nadzór nad outsoursingowymi usługami administracji - serwerem  i terminalami, siecią komputerową LAN i WLAN.
 10.  Współpraca z dostawcami usług outsourcingowych (apps i infrastruktury IT), sprzętu komputerowego instytucji.
 11.  Przygotowanie terminali roboczych do pracy w oparciu o serwer terminali.
 12.  Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i gwarancyjnej sprzętu.
 13.  Pilnowanie terminów licencji oprogramowania, legalności oprogramowania na stanowiskach roboczych.

 

Wymagania obowiązkowe

 

 1. Wykształcenie wyższe techniczne o profilu informatycznym.
 2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lata w obszarach związanych z w/w zakresem czynności.
 3. Rozległa wiedza z zakresu systemów operacyjnych, serwerowych, sieci LAN.
 4. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 5. Nienaganna kultura osobista.
 6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe

 

 • zdolności analityczne i numeryczne;
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu oraz samoorganizacji pracy własnej;
 • silna motywacja i zaangażowanie.

 

Wymagane dokumenty

 

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Proces rekrutacji obejmuje

 

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.

 

Inne dokumenty

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia:

18.03. 2013r.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10493
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-07 13:45:26