Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Data publikacji: 07.03.2013r.

Nr ref.: ZMGOAP - 9 /13

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informacje dodatkowe: umowa o pracę.

 

Zakres podstawowych czynności

 

 1. Udział w budowaniu i wdrażaniu systemu odpadów komunalnych oraz udział w jego późniejszej obsłudze.
 2. Przyjmowanie, analiza i wprowadzanie do systemu deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości.
 3. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.
 4. Współpraca z podmiotami odbierającymi odpady komunalne i nadzór nad prawidłowym realizowaniem przez te podmioty zadań określonych w umowie.
 5. Współpraca z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych.
 6. Prowadzenie zestawień ilościowych i jakościowych odpadów.
 7. Wykonywanie wszelkich analiz i sprawozdawczości na potrzeby działu i Zarządu Związku.

 

Wymagania obowiązkowe

 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska.

2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lata w obszarach związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami.

3. Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o odpadach i ustawy o porządku i czystości w gminach.4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).

5. Nienaganna kultura osobista.

6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe

 

 • studia podyplomowe z zakresu gospodarki odpadami;
 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadowej;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem;
 • silna motywacja i zaangażowanie;
 • wysoki poziom umiejętności społecznych.

 

Wymagane dokumenty

 

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Proces rekrutacji obejmuje

 

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.

 

Inne dokumenty

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia:

18.03. 2013r.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9938
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-07 13:44:38