Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

W Poznaniu i 8 sąsiednich gminach tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niz 4 lokale mieszkalne oraz 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zbaudowanej budynkiem, w którym znajduja się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne, a za odpady zbierane nieselektywnie 30,00 zł za jednego mieszkańca. 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

W nich wysokość stawki opłaty ustalana jest według liczby osób w gospodarstwie domowym w sposób następujący:

Nieruchomość

Stawka opłaty od jednego mieszkańca

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zbierane nieselektywnie

do 4 lokali mieszkalnych

16,00 zł

30,00 zł

powyżej 4 lokali mieszkalnych

14,00 zł

30,00 zł

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE                                                                                                                                                                             
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (są nimi szkoły, szpitale, hotele, zakłady pracy, ogródki działkowe itp.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników bądź kontenerów z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  w sposób selektywny, ustala się następującą stawkę opłaty za pojemnik: 

Lp.

Pojemność (typ)

Wysokość stawki

1. 

0,12 m3 (pojemnik)

26,00 złotych

2. 

0,24 m3 (pojemnik)

39,00 złotych

3.

0,36 m3 (pojemnik)

51,00 złotych

4.

1,1 m3 (pojemnik)

119,00 złotych

5. 

2,5 m3 (pojemnik)

239,00 złotych

6.

5,0 m3 (pojemnik/kontener)

445,00 złotych

7.

1,3 m3 (pojemnik podziemny)

161,00 złotych

8.

3,0 m3 (pojemnik podziemny)

354,00 złotych

9.

5,0 m3 (pojemnik podziemny)

611,00 złotych

 

Jeżeli odpady zbierane są selektywnie ustala się niższą stawkę opłaty za każdy pojemnik:

Lp.

Pojemność (typ)

Wysokość stawki

  1.  

0,12 m3 (pojemnik)

21,00 złotych

2.

0,24 m3 (pojemnik)

31,00 złotych

3.

0,36 m3 (pojemnik)

41,00 złotych

4.

1,1 m3 (pojemnik)

95,00 złotych

5.

2,5 m3 (pojemnik)

191,00 złotych

6.

5,0 m3 (pojemnik/kontener)

356,00 złotych

7.

1,3 m3 (pojemnik podziemny)

129,00 złotych

8.

3,0 m3 (pojemnik podziemny)

283,00 złotych

9.

5,0 m3 (pojemnik podziemny)

489,00 złotych

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13106
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-12 12:29