Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • do 4 lokali mieszkalnych - 28 zł za osobę
  • powyżej 4 lokali mieszkalnych - 25 zł za osobę 

Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (niżej wskazana opłata nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji):

  • do 4 lokali mieszkalnych - 56 zł za osobę
  • powyżej 4 lokali mieszkalnych - 50 zł za osobę 

Powyższe reguluje UCHWAŁA NR LVI/294/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki podstawowej
Wysokość stawki podwyższonej*
1. 0,12 m(pojemnik) 6,35 złotych 12,70 złotych
2. 0,24 m(pojemnik) 12,70 złotych 25,40 złotych
3. 0,36 m(pojemnik) 19,05 złotych 38,10 złotych
4. 1,1 m(pojemnik) 58,21 złotych 116,42 złotych
5. 2,5 m(pojemnik/dzwon) 132,30 złotych 264,60 złotych
6 5,0 m(pojemnik/kontener) 264,59 złotych 529,18 złotych
7. 8,0 m(pojemnik/kontener) 423,33 złotych 846,66 złotych
8. 0,3 m(pojemnik podziemny) 15,88 złotych 31,76 złotych
9. 1,3 m(pojemnik podziemny) 68,79 złotych 137,58 złotych
10. 3,0 m(pojemnik podziemny) 158,75 złotych 317,50 złotych
11. 5,0 m(pojemnik podziemny) 264,59 złotych 529,18 złotych
12. 0,12 m(worek 120l) 13,55 złotych 27,10 złotych

*Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości (opłata podwyższona nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji).

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE:

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LII/269/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 168,00 zł.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 504,00 zł  (wskazana opłata nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19081
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-23 08:53:50