Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

STAWKI

UWAGA! NOWA WYSOKOŚĆ OPŁATY OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • do 4 lokali mieszkalnych - 28 zł za osobę
  • powyżej 4 lokali mieszkalnych - 25 zł za osobę 

Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (niżej wskazana opłata nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji):

  • do 4 lokali mieszkalnych - 56 zł za osobę
  • powyżej 4 lokali mieszkalnych - 50 zł za osobę 

Powyższe reguluje UCHWAŁA NR LVI/294/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

Lp.

Pojemność (typ)

Wysokość stawki podstawowej

Wysokość stawki podwyższonej*

1.

0,12 m(pojemnik)

6,35 złotych

12,70 złotych

2.

0,24 m(pojemnik)

12,70 złotych

25,40 złotych

3.

0,36 m(pojemnik)

19,05 złotych

38,10 złotych

4.

1,1 m(pojemnik)

58,21 złotych

116,42 złotych

5.

2,5 m(pojemnik/dzwon)

132,30 złotych

264,60 złotych

6

5,0 m(pojemnik/kontener)

264,59 złotych

529,18 złotych

7.

8,0 m(pojemnik/kontener)

423,33 złotych

846,66 złotych

8.

0,3 m(pojemnik podziemny)

15,88 złotych

31,76 złotych

9.

1,3 m(pojemnik podziemny)

68,79 złotych

137,58 złotych

10.

3,0 m(pojemnik podziemny)

158,75 złotych

317,50 złotych

11.

5,0 m(pojemnik podziemny)

264,59 złotych

529,18 złotych

12.

0,12 m(worek 120l)

13,55 złotych

27,10 złotych

*Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości (opłata podwyższona nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji).

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE:

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LII/269/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 168,00 zł.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 504,00 zł  (wskazana opłata nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji).

 

Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
    data publikacji: 2021-12-30 13:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2009
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-30 13:06:12