Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

Oferta nr 3/2012
Data publikacji
: 29.10.2012r.
Nr ref.: ZMGOAP - 3 /12
Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNEGO
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

Zakres podstawowych czynności

Nadzór nad:
- Obsługą kancelaryjną Biura Związku;
- Obsługą sekretariatu Biura Związku;
- Obsługą techniczną posiedzeń Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku;
- Realizacją umów dotyczących bieżącego funkcjonowania Biura Związku;
- Przygotowaniem projektów aktów wewnętrznych;
- Prowadzenie ewidencji i dokumentacji kontroli zewnętrznych i audytów oraz koordynacja realizacji zaleceń;
- Administrowanie majątkiem rzeczowym Biura Związku;
- Prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z Archiwum Państwowym;
- Prowadzenie rejestru umów;
- Sporządzanie planów kontroli zarządczej w Biurze Związku i prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe.
2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat, w obszarach związanych z organizacją i administracją.
3. Znajomość przepisów m.in. kodeksu postępowanie administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
4. Sprawna obsługa komputera.
5. Nienaganna kultura osobista.
6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe

- kursy i szkolenia z zakresu administracji, ochrony danych osobowych;
- znajomość przepisów związanych z kontrolą zarządczą.
- znajomość języka angielskiego;
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych będzie dodatkowym atutem;
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

- Życiorys (CV);
- List motywacyjny;
- Dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie);
- Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, kwalifikacje
i umiejętności (kopie);
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

Proces rekrutacji obejmuje

- analizę dokumentów aplikacyjnych;
- wywiad kwalifikacyjny.

Inne dokumenty

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań w terminie do dnia 08.11. 2012r.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Gonera
    data wytworzenia: 2012.10.29
  • opublikował: Walerian Ignasiak
    data publikacji: 2012-10-29 12:36
  • zmodyfikował: Walerian Ignasiak
    ostatnia modyfikacja: 2012-10-29 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5629
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-10-29 12:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

NIP 781-18-79-366
REGON 302156406

Dane kontaktowe

INFOLINIA: 61 624 22 22

FAX: 61 646 74 01

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: bok@goap.org.pl

MAIL: zm@goap.org.pl

Godziny urzędowania

Biuro Obsługi Klienta
poniedziałek: 7.00 - 17.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Sekretariat Związku Międzygminnego GOAP
poniedziałek - piątek: 7.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2663441
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 11:21

Stopka strony