Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Oferta nr 1/2013

 

Data publikacji: 14.01.2013r.

Nr ref.: ZMGOAP - 1 /13

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

 

Zakres podstawowych czynności

 • Obsługa sekretariatu Biura Związku m.in.:

- Obsługa centrali telefonicznej;

- Prowadzenie rejestru pieczęci;

- Przygotowywanie zapotrzebowań na artykuły biurowe;

- Prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora Biura i jego Zastępcy;

- Wykonywanie czynności związanych z organizowaniem posiedzeń Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku;

- Obsługa aplikacji e-obiegu dokumentów, aplikacji biurowych Microsoft w środowisku chmury;

- Organizacja imprez firmowych i okolicznościowych.

 

Wymagania obowiązkowe

 

1. Wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub z zakresu administracji).

2. Wysoki poziom umiejętności obsługi klienta.

3. Umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów.

4. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne.

5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych.

6. Nienaganna kultura osobista.

7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe

 • znajomość KPA;
 • wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Proces rekrutacji obejmuje

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.

 

Inne dokumenty

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia 25.01. 2013r.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9001
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-14 15:50:21