Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Oferta nr 6-2012

Data publikacji: 18.12.2012r.
Nr ref.: ZMGOAP - 6 /12
Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

Zakres podstawowych czynności

 • Nadzór nad realizacją postępowań o zamówienia publiczne;
 • Koordynowanie spraw związanych ze sprawnym przebiegiem postępowań o zamówienia publiczne;
 • Przygotowywanie wniosków w sprawie powołania komisji przetargowych;
 • Przygotowywanie SIWZ na podstawie materiałów źródłowych dostarczanych przez merytoryczne komórki organizacyjne, przygotowywanie umów stanowiących załącznik do specyfikacji;
 • Nadzór nad zamówieniami składanymi przez poszczególne komórki organizacyjne Biura;
 • Inicjowanie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla innych komórek Biura Związku;
 • Opracowanie regulaminu zakupów do 14 000 euro.


Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe.
2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat w obszarach związanych z zamówieniami publicznymi.
3. Bardzo dobra znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych (poparta doświadczeniem zawodowym).
4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office).
5. Nienaganna kultura osobista.
6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność wyznaczania priorytetów;
 • silna motywacja i zaangażowanie;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność, systematyczność i obowiązkowość;
 • zdolność wykonywania kilku zadań jednocześnie;
 • punktualność i dokładność;
 • umiejętność dostosowywania tempa pracy do narzuconych terminów;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pracownikach samorządowych będzie dodatkowym atutem.Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).


Proces rekrutacji obejmuje

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.


Inne dokumenty

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.


Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.


Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia 31.12. 2012r.Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9449
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-12-18 13:47:54