Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Oferta: nr 2/2012
Data publikacji:
29.10.2012r.
Nr ref.: ZMGOAP - 2 /12
Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU EDUKACJI I PROMOCJI
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

Zakres podstawowych czynności

- Inicjowanie działań informacyjnych i edukacyjnych;
- Promocja działalności związku;

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu zarządzania środowiskiem.
2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat, w obszarach związanych z ochroną środowiska.
3. Znajomość regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska.
4. Sprawna obsługa programów WORD, EXCEL.
5. Nienaganna kultura osobista.
6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe

- znajomość prawa prasowego oraz zagadnień dotyczących mediów ;
- doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych i promocyjnych;
- zdolności negocjacyjne;
- umiejętność pracy w zespole;
- znajomość języka angielskiego;
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych lub administracji publicznej będzie dodatkowym atutem;
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pracownikach samorządowych będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

- Życiorys (CV);
- List motywacyjny;
- Dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie);
- Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, kwalifikacje
i umiejętności (kopie);
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

Proces rekrutacji obejmuje

- analizę dokumentów aplikacyjnych;
- wywiad kwalifikacyjny.

Inne dokumenty

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań w terminie do dnia 08.11. 2012r.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemyslaw Gonera
  • opublikował: Walerian Ignasiak
    data publikacji: 2012-10-29 12:18
  • zmodyfikował: Walerian Ignasiak
    ostatnia modyfikacja: 2012-10-29 12:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9576
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-10-29 12:50:17