Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 

Oferta nr 3/2013

 

Data publikacji: 14.01.2013r.

Nr ref.: ZMGOAP - 3 /13

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko:  DS. ORGANIZACYJNO - PRAWNYCH

Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

 

Zakres podstawowych czynności

               

 1. Obsługa techniczna oraz formalno - prawna posiedzeń Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku.
 2. Inicjowanie oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami Gmin.
 3. Nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących bieżącego funkcjonowania Biura, prowadzenie rejestru umów.
 4. Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych, pism urzędowych, wniosków itp.
 5. Przygotowywanie projektów opinii prawnych oraz informacji dotyczących funkcjonowania Związku oraz związanych z zadaniami przez Związek realizowanymi.
 6. Doradztwo oraz audyt prawny.
 7. Kontakt z urzędami i instytucjami.
 8. Wspomaganie działań osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjno – administracyjne.
 9. Udział we wdrażaniu systemu gospodarki odpadami.

 

Wymagania obowiązkowe

 

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
 2. Szkolenia z zakresu pisania pism procesowych.
 3. Umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów.
 4. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office) .
 6. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Nienaganna kultura osobista.
 9. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe

 

 • wysokie poczucie odpowiedzialności i zaangażowania;
 • doświadczenie w pracy  w kancelarii prawnej będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty

 

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Proces rekrutacji obejmuje

 

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.

                                          

Inne dokumenty

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 • Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda, jednakże obowiązki zawodowe będą powodowały konieczność przemieszczania się poza siedzibę pracodawcy.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

 

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia 25.01. 2013r.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8696
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-14 16:21