Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

 • Uchwała nr XV.122.2016.pdf (PDF) 506.24kB
  Uchwała nr XV/122/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą nr XII/111/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 października 2015 r.
 • Uchwała nr XV.123.2016.pdf (PDF) 473kB
  Uchwała nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • Uchwała nr XV.124.2016.pdf (PDF) 599.45kB
  Uchwała nr XV/124/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 • Uchwała nr XVI.125.2016.pdf (PDF) 384.73kB
  Uchwała nr XVI/125/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/87/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XVI.126.2016.pdf (PDF) 379.72kB
  Uchwała nr XVI/126/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/88/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XVI.127.2016.pdf (PDF) 386.5kB
  Uchwała nr XVI/127/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/89/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XVI.128.2016.pdf (PDF) 399.53kB
  Uchwała nr XVI/128/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XVI.129.2016.pdf (PDF) 387.53kB
  Uchwała nr XVI/129/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/91/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Obornikach a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XVI.130.2016.pdf (PDF) 381.46kB
  Uchwała nr XVI/130/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/92/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XVI.131.2016.pdf (PDF) 377.47kB
  Uchwała nr XVI/131/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/93/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań- Jeżyce zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XVI.132.2016.pdf (PDF) 382.9kB
  Uchwała nr XVI/132/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/94/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań- Grunwald zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XVI.133.2016.pdf (PDF) 570.45kB
  Uchwała nr XVI/133/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • Uchwała nr XVI.134.2016.pdf (PDF) 3008.55kB
  Uchwała nr XVI/134/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • Uchwała Nr XVII.135.2016.pdf (PDF) 324.51kB
  Uchwała nr XVII/135/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Uchwała Nr XVII.136.2016.pdf (PDF) 3139.9kB
  Uchwała nr XVII/136/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenie projektu umowy o szczegółowych zasadach współpracy pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” a Miastem Poznań
 • Uchwała Nr XVII.137.2016.pdf (PDF) 392.76kB
  Uchwała nr XVII/137/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie skierowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Związku do zagospodarowania do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)
 • Uchwała Nr XVII.138.2016.pdf (PDF) 364.73kB
  Uchwała nr XVII/138/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Biura Związku – Bartosza Wielińskiego do podpisania w imieniu Związku faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 • Uchwała Nr XVIII.139.2016.pdf (PDF) 846.12kB
  Uchwała nr XVIII/139/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenie projektu aneksu do umowy o szczegółowych zasadach współpracy pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” a Miastem Poznań.
 • Uchwała Nr XVIII.140.2016.pdf (PDF) 215.22kB
  Uchwała nr XVIII/140/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 • Uchwała nr XIX.141.2016.pdf (PDF) 268.75kB
  Uchwała nr XIX/141/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2015 rok.
 • Uchwała nr XIX.142.2016.pdf (PDF) 273.08kB
  Uchwała nr XIX/142/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2015 rok.
 • Uchwała nr XIX.143.2016.pdf (PDF) 5764.32kB
  Uchwała nr XIX/143/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041.
 • Uchwała nr XIX.144.2016.pdf (PDF) 4953.55kB
  Uchwała nr XIX/144/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Uchwała nr XIX.145.2016.pdf (PDF) 3473.8kB
  Uchwała nr XIX/145/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr XIX.146.2016.pdf (PDF) 474.64kB
  Uchwała nr XIX/146/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/117/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok.
 • Uchwała nr XIX.147.2016.pdf (PDF) 837.95kB
  Uchwała nr XIX/147/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie skargi złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Stróżyńskiego 15 A i B w Poznaniu ul. Jutrosińska 6/8, 60-166 Poznań
 • Uchwała nr XIX.148.2016.pdf (PDF) 967.16kB
  Uchwała nr XIX/148/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie skargi złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Hetmańskiej 14 w Poznaniu ul. Jutrosińska 6/8, 60-166 Poznań
 • Uchwała nr XIX.149.2016.pdf (PDF) 517.77kB
  Uchwała nr XIX/149/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2016.
 • Uchwała nr XIX_150_2016.pdf (PDF) 6335.61kB
  Uchwała nr XIX/150/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041 zmienionej Uchwałą nr XIX/143/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2016 r.
 • Uchwała nr XIX_151_2016.pdf (PDF) 449.85kB
  Uchwała nr XIX/151/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 • Uchwała nr XX_152_2016.pdf (PDF) 236.56kB
  Uchwała nr XX/152/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów księgowych i upoważnień do dyspozycji środkami pieniężnymi w imieniu Związku.
 • Uchwała nr XX_153_2016.pdf (PDF) 261.05kB
  Uchwała nr XX/153/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania w imieniu Związku umowy na usługi pocztowe z Pocztą Polską S.A.
 • Uchwała nr XXI.154.2016.pdf (PDF) 248.62kB
  Uchwała nr XXI/154/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Uchwała nr XXI.155.2016.pdf (PDF) 258.36kB
  Uchwała nr XXI/155/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Uchwała nr XXI.156.2016.pdf (PDF) 574.13kB
  Uchwała nr XXI/156/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie określenia wytycznych dotyczących zatrudnienia Członka Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Uchwała nr XXI.157.2016.pdf (PDF) 345.16kB
  Uchwała nr XXI/157/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” sprawy ze skargi złożonej przez Pana Sławomira Paterkę na nieprawidłowe funkcjonowanie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Uchwała nr XXI.158.2016.pdf (PDF) 354.33kB
  Uchwała nr XXI/158/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” sprawy ze skargi złożonej przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Uchwał nr XXII.159.2016.pdf (PDF) 268.01kB
  Uchwała nr XXII/159/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Uchwała nr XXII.160.2016.pdf (PDF) 1658.34kB
  Uchwała nr XXII/160/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 26 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041
 • Uchwała nr XXII.161.2016.pdf (PDF) 818.19kB
  Uchwała nr XXII/161/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 26 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok.
 • Uchwała nr XXIII.162.2016.pdf (PDF) 1491.14kB
  Uchwała nr XXIII/162/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041
 • Uchwała nr XXIII.163.2016.pdf (PDF) 1249.78kB
  Uchwała nr XXIII/163/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok
 • Uchwała nr XXIII.164.2016.pdf (PDF) 205.08kB
  Uchwała nr XXIII/164/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości, terminów i zasad wpłacania składek członkowskich na rok 2017
 • Uchwała nr XXIII.165.2016.pdf (PDF) 222.44kB
  Uchwała nr XXIII/165/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r
 • Uchwała nr XXIII.166.2016.pdf (PDF) 382.44kB
  Uchwała nr XXIII/166/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skargi złożonej przez pana Sławomira Paterkę na nieprawidłowe funkcjonowanie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 • Uchwała nr XXIII.167.2016.pdf (PDF) 592.88kB
  Uchwała nr XXIII/167/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skargi złożonej przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. na niezgodny z harmonogramem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi 4- 14 w Poznaniu.
 • Uchwała nr XXIII.168.2016.pdf (PDF) 361.72kB
  Uchwała nr XXIII/168/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” sprawy ze skargi złożonej przez pana Zenona Gruszczyńskiego - Przewodniczącego Rady Osiedla Stare Żegrze – Polan
 • Uchwała nr XXIII.169.2016.pdf (PDF) 342.93kB
  Uchwała nr XXIII/169/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” sprawy ze skargi złożonej przez państwa Gizelę i Tadeusza Paluchów na nieprawidłowe funkcjonowanie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 • Uchwała nr XXIII.170.2016.pdf (PDF) 376.01kB
  Uchwała nr XXIII/170/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę od Miasta Poznania na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w Poznaniu przy ul. Rynek Wildecki.
 • Uchwała nr XXIII.171.2016.pdf (PDF) 1312.29kB
  Uchwała nr XXIII/171/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 3 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041.
 • Uchwała nr XXIV.172.2016 z dnia 30.XI.2016.pdf (PDF) 193.27kB
  Uchwała nr XXIV/172/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2016-2041.

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-01-26 09:38
  • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-26 09:39
 • Uchwała nr XXIV.173.2016 z dnia 30.XI.2016.pdf (PDF) 190.58kB
  Uchwała nr XXIV/173/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na 2016 rok.

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-01-26 09:45
 • Uchwała nr XXV.174.2016 z dnia 15 XII 2016.pdf (PDF) 101.05kB
  Uchwała nr XXV/174/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2042.

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-01-26 09:49
 • Uchwała nr XXV.175.2016 z dnia 15 XII 2016.pdf (PDF) 231.6kB
  Uchwała nr XXV/175/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na rok 2017.

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-01-26 09:50
  • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-26 09:51
 • Uchwała nr XXV.176.2016 z dnia 15.XII.2016.pdf (PDF) 46.72kB
  Uchwała nr XXV/176/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

  Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-01-26 09:58
 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-01-26 09:58
 • Metryka

  • opublikował: Magdalena Kostowiecka
   data publikacji: 2017-01-26 09:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-19 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10491
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-26 09:59:03