Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Oferta nr 8/2013

 

Data publikacji: 19.02.2013r.

Nr ref.: ZMGOAP - 8 /13

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNEGO

Informacje dodatkowe: umowa o pracę, 1 etat

 

Zakres podstawowych czynności

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem działu organizacyjno – administracyjnego,

w szczególności nad:

 • obsługą kancelaryjną i archiwalną Biura Związku;
 • obsługą sekretariatu Biura Związku;
 • obsługą techniczną posiedzeń Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku;
 • realizacją umów dotyczących bieżącego funkcjonowania Biura Związku;
 • przygotowaniem projektów aktów wewnętrznych;
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji kontroli zewnętrznych i audytów oraz koordynacja realizacji zaleceń;
 • administrowanie majątkiem rzeczowym Biura Związku;
 • prowadzenie rejestru umów;
 • sporządzanie planów kontroli zarządczej w Biurze Związku i prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;

 

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania.

2. Doświadczenie zawodowe min. 5 lat, w obszarach związanych z organizacją i administracją (w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym).

3. Znajomość zagadnień związanych z kontrolą zarządczą .

4. Sprawna obsługa komputera (pakiet MS Office).

5. Nienaganna kultura osobista.

6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska;
 • znajomość języków obcych;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych oraz znajomość ustawy o pracownikach samorządowych będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV);
 • Podanie (list motywacyjny);
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458).

 

Proces rekrutacji obejmuje

 • analizę dokumentów aplikacyjnych;
 • wywiad kwalifikacyjny.

 

Inne dokumenty

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Siedziba pracodawcy jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia:04.03. 2013r.

 

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883).

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-02-19 13:46:42