Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Data publikacji: 27.04.2018 r.

Nr ref.: DO.2110.25.2018

Jednostka: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Stanowisko: Koordynator systemów informatycznych

Informacje dodatkowe: umowa o pracę

Liczba etatów: 1

 

Zakres podstawowych czynności:

 1. Wykonywanie bieżących zadań związanych z obsługą techniczną Biura Związku.
 2. Administracja Zintegrowanym Systemem Informatycznym Klasy ERP/CRM.
 3. Administracja usługą MS Office 365 Online, w tym SharePoint.
 4. Administracja aplikacją do obsługi zgłoszeń (aplikacja ticketowa).
 5. Administracja aplikacją do OCR deklaracji.
 6. Współpraca z dostawcami oprogramowania i rozwiązań informatycznych.
 7. Przygotowanie raportów i zestawień z podległych Systemów Informatycznych.
 8. Rozbudowa platformy SharePoint: personalizacja witryn, uprawnień, list/rejestrów, formularzy, przepływów pracy – tworzenie dokumentacji technicznej.
 9. Tworzenie kopii bezpieczeństwa z podległych systemów.
 10. Tworzenie i przeprowadzenie postępowań zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie średnie i doświadczenie min. 3 lata na podobnym stanowisku i/lub  Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym.
 2. Wiedza z zakresu systemów klasy ERP/CRM.
 3. Znajomość relacyjnych baz danych.
 4. Znajomość przepisów prawa związanego z ochroną danych osobowych.
 5. Nienaganna kultura osobista.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy z aplikacjami typu CRM oraz SharePoint.
 2. Znajomość SQL, ORACLE.
 3. Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy.
 4. Fachowość i profesjonalizm w działaniu.
 5. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 6. Bardzo dobra organizacja pracy.
 7. Nienaganna kultura osobista.
 8. Prawo jazdy kat. B.

 Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List Motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, kursy).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 19.08.1997 r.   o ochronie danych osobowych. 
 7. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata, powinny zostać własnoręcznie podpisane.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę.
 2. Praca w wymiarze pełnego etatu.
 3. Praca w siedzibie Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań).
 4. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Proces rekrutacji obejmuje:

 1. Analizę dokumentów aplikacyjnych.
 2. Zaproszenie na wywiad kwalifikacyjny.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.

 Składanie ofert:

 1. Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać osobiście lub listownie pod adresem: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w terminie do dnia: 10.05.2018 r. włącznie (do godziny 15:30), z powołaniem numeru oferty.
 2. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie lub nie zostaną opatrzone numerem, nie będą poddane procedurze konkursowej.
 3. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, zaś po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2018-04-27 19:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5769
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-27 19:16:42