Biuletyn Informacji Publicznej
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ogłasza konsultacje społeczne (16.12.2019 – 31.01.2020 r.)

Przedmiot

Przedmiotem konsultacji społecznych będą projekty aktów prawa miejscowego:

Cel

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaistniała konieczność dostosowania uchwał Związku do nowych regulacji prawnych. Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, uwag oraz propozycji zmian do ww. projektów i będą prowadzone w terminie od 16 grudnia do 31 stycznia 2020 r.

Zasięg i forma

Konsultacje przeprowadzone będą wśród:

 1. wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – Uczestników Związku poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej; dodatkowo prosimy, aby właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wypełnili ankietę znajdującą się na karcie konsultacyjnej;
 2. wybranych spośród właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, grup docelowych (przedstawicieli Rad Gmin, Spółdzielni, Wspólnot, Zarządców nieruchomości) poprzez przeprowadzenie 20 grudnia 2019 r. debaty konsultacyjnej.

Zgłaszanie uwag i opinii

Uwagi i opinie należy składać na karcie konsultacyjnej/ankiety, którą można pobrać z naszej strony internetowej http://www.goap.org.pl/.

Wypełnioną kartę konsultacyjną/ankietę należy przesłać:

 1. pocztą tradycyjną na adres Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań lub
 2. pocztą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje-spoleczne@goap.org.pl

- w terminie od 16 grudnia do 31 stycznia 2019 r.

W przypadku przesłania karty konsultacyjnej/ankiety pocztą tradycyjną, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Najważniejsze informacje

Projekt Regulaminu i uchwały szczegółowej dostępne są na stronie internetowej ZM GOAP http://www.goap.org.pl/.

Informacje o konsultacjach znajdą Państwo w aktualnościach:

 1. na stronie internetowej http://www.goap.org.pl/
 2. Biuletynie Informacji Publicznej www.goap.poznan.pl

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie umieszczona na stronie internetowej ZM GOAP nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – karta konsultacyjna/ankieta

 

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2019-12-13 10:30

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2019-12-13 10:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2580
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-17 08:00