Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XV.122.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XV/122/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą nr XII/111/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 października 2015 r.
Uchwała nr XV.123.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Uchwała nr XV.124.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XV/124/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Uchwała nr XVI.125.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/125/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/87/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI.126.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/126/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/88/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI.127.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/127/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/89/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI.128.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/128/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI.129.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/129/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/91/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Obornikach a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI.130.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/130/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/92/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI.131.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/131/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/93/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań- Jeżyce zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI.132.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/132/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/94/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald a Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań- Grunwald zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI.133.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/133/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Uchwała nr XVI.134.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVI/134/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała Nr XVII.135.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVII/135/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Uchwała Nr XVII.136.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVII/136/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenie projektu umowy o szczegółowych zasadach współpracy pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” a Miastem Poznań
Uchwała Nr XVII.137.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVII/137/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie skierowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Związku do zagospodarowania do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)
Uchwała Nr XVII.138.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVII/138/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Biura Związku – Bartosza Wielińskiego do podpisania w imieniu Związku faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XVIII.139.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVIII/139/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenie projektu aneksu do umowy o szczegółowych zasadach współpracy pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” a Miastem Poznań.
Uchwała Nr XVIII.140.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XVIII/140/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Uchwała nr XIX.141.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/141/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2015 rok.
Uchwała nr XIX.142.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/142/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2015 rok.
Uchwała nr XIX.143.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/143/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041.
Uchwała nr XIX.144.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/144/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Uchwała nr XIX.145.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/145/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XIX.146.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/146/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/117/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok.
Uchwała nr XIX.147.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/147/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie skargi złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Stróżyńskiego 15 A i B w Poznaniu ul. Jutrosińska 6/8, 60-166 Poznań
Uchwała nr XIX.148.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/148/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie skargi złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Hetmańskiej 14 w Poznaniu ul. Jutrosińska 6/8, 60-166 Poznań
Uchwała nr XIX.149.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/149/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2016.
Uchwała nr XIX_150_2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/150/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/116/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041 zmienionej Uchwałą nr XIX/143/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 27 czerwca 2016 r.
Uchwała nr XIX_151_2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XIX/151/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Uchwała nr XX_152_2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XX/152/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów księgowych i upoważnień do dyspozycji środkami pieniężnymi w imieniu Związku.
Uchwała nr XX_153_2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XX/153/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania w imieniu Związku umowy na usługi pocztowe z Pocztą Polską S.A.
Uchwała nr XXI.154.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXI/154/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Uchwała nr XXI.155.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXI/155/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Uchwała nr XXI.156.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXI/156/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie określenia wytycznych dotyczących zatrudnienia Członka Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Uchwała nr XXI.157.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXI/157/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” sprawy ze skargi złożonej przez Pana Sławomira Paterkę na nieprawidłowe funkcjonowanie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Uchwała nr XXI.158.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXI/158/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 2 września 2016 roku w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” sprawy ze skargi złożonej przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.
Uchwał nr XXII.159.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXII/159/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Uchwała nr XXII.160.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXII/160/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 26 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041
Uchwała nr XXII.161.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXII/161/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 26 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok.
Uchwała nr XXIII.162.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/162/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041
Uchwała nr XXIII.163.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/163/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2016 rok
Uchwała nr XXIII.164.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/164/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości, terminów i zasad wpłacania składek członkowskich na rok 2017
Uchwała nr XXIII.165.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/165/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r
Uchwała nr XXIII.166.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/166/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skargi złożonej przez pana Sławomira Paterkę na nieprawidłowe funkcjonowanie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Uchwała nr XXIII.167.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/167/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skargi złożonej przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. na niezgodny z harmonogramem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonej przy ul. Piotra Skargi 4- 14 w Poznaniu.
Uchwała nr XXIII.168.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/168/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” sprawy ze skargi złożonej przez pana Zenona Gruszczyńskiego - Przewodniczącego Rady Osiedla Stare Żegrze – Polan
Uchwała nr XXIII.169.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/169/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” sprawy ze skargi złożonej przez państwa Gizelę i Tadeusza Paluchów na nieprawidłowe funkcjonowanie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Uchwała nr XXIII.170.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/170/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę od Miasta Poznania na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w Poznaniu przy ul. Rynek Wildecki.
Uchwała nr XXIII.171.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIII/171/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 3 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2016-2041.
Uchwała nr XXIV.172.2016 z dnia 30.XI.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIV/172/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2016-2041.
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-01-26 09:38
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-26 09:39
Uchwała nr XXIV.173.2016 z dnia 30.XI.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXIV/173/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na 2016 rok.
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-01-26 09:45
Uchwała nr XXV.174.2016 z dnia 15 XII 2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXV/174/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2042.
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-01-26 09:49
Uchwała nr XXV.175.2016 z dnia 15 XII 2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXV/175/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na rok 2017.
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-01-26 09:50
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-26 09:51
Uchwała nr XXV.176.2016 z dnia 15.XII.2016.pdf (PDF)
Uchwała nr XXV/176/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-01-26 09:58
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-01-26 09:58
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-01-26 09:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-19 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4178
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-26 09:59

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

NIP 781-18-79-366
REGON 302156406

Dane kontaktowe

INFOLINIA: 61 624 22 22

FAX: 61 646 74 01

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: bok@goap.org.pl

MAIL: zm@goap.org.pl

Godziny urzędowania

Biuro Obsługi Klienta

poniedziałek: 7.00 - 17.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Sekretariat Związku Międzygminnego GOAP

poniedziałek - piątek: 7.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1755214
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-09 13:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl