Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rok 2017

Uchwała XXVI_177_2017 (PDF)
Uchwała nr XXVI_177_2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "GOAP" z dnia 7 lutego 2017 w sprawie skargi złożonej przez Państwa Gizeli i Tadeusza Paluchów zamieszkałych przy ul. Nowowiejskiego 57 w Poznaniu na nieprawidłowe funkcjonowanie ZM "GOAP"
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-02-09 10:16
Uchwała XXVI_178_2017 (PDF)
Uchwała nr XXVI/178/2017 Zgromadzenia ZM "GOAP" z dnia 7 II 2017 r. w sprawie skargi złożonej przez Pana Zenona Gruszczyńskiego -Przewodniczącego Rady Osiedla Stare Żegrze Polan na nieprawidłowe funkcjonowanie ZM "GOAP".
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-02-09 10:18
Uchwała XXVI_179_2017 (PDF)
Uchwała nr XXVI/179/2017 Zgromadzenia ZM "GOAP" z dnia 7 lutego 2017 r w sprawie skierowania do Komisji rewizyjnej ZM "GOAP" sprawy ze skargi złożonej przez Radę Osiedla Junikowo.
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-02-09 10:20
Uchwała XXVII_180_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ZM "GOAP" na lata 2017-2042.
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-03-29 09:36
Uchwała XXVII_181_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu ZM "GOAP" na 2017 rok.
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-03-29 09:37
Uchwała XXVII_182_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM "GOAP".
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-03-29 09:39
Uchwała XXVII_183_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-03-29 09:41
Uchwała XXVII_184_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie podziału obszaru ZM "GOAP" na sektory odbioru odpadów komunalnych.
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-03-29 09:42
Uchwała XXVII_185_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej ZM "GOAP" na rok 2017.
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-04-04 08:59
Uchwała XXVIII_186_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "GOAP" za 2016 rok.
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-06-14 08:52
Uchwała XXVIII_187_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM " GOAP" w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ZM "GOAP" za 2016 rok.
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-06-14 08:55
Uchwała XXVIII_188_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-06-14 08:56
Uchwała XXVIII_189_2017 (PDF)
Uchwała Zgromadzenia ZM "GOAP" w sprawie skargi złożonej przez Radę Osiedla Junikowo
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-06-14 08:58
Uwała nr XXX-190-2017.pdf (PDF)
w sprawie wyboru Członków Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 13:32
Nr XXXI-191-2017.pdf (PDF)
Uchwała nr XXXI/191/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/118/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 13:39
Nr XXXI-192-2017.pdf (PDF)
Uchwała nr XXXI/192/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XVI/134/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 29 lutego 2016 r.
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 13:40
Nr XXXI-193-2017.pdf (PDF)
Uchwała nr XXXI/193/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 roku w sprawie: skierowania do Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" sprawy ze skargi złożonej przez Major Domus Ewa Sokolnicka Zarząd i Obrót Nieruchomościami.
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 13:41
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 13:45
Nr XXXI-194-2017.pdf (PDF)
Uchwała nr XXXI/194/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2017-2042
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 13:55
Uchwała nrXXXII-195-2017.pdf (PDF)
Uchwała nr XXXII/195/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 11 października 2017 roku ustalenia wysokości, terminów i zasad wpłacania składek członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na rok 2018
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 13:58
Uchwała nr XXXIII-196-2017.pdf (PDF)
Uchwała nr XXXIII/196/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 14:48
Uchwała nr XXXIII-197-2017.pdf (PDF)
Uchwała nr XXXIII/197/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". 
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 14:53
Uchwała nr XXXIII-198-2017.pdf (PDF)
Uchwała nr XXXIII/198/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 14:58
Uchwała nr XXXIII-199-2017.pdf (PDF)
Uchwała nr XXXIII/199/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
 • opublikował: Magdalena Kostowiecka
  data publikacji: 2017-11-06 15:00
 • opublikował: Anna Pokorska
  data publikacji: 2017-02-09 10:14
 • zmodyfikował: Magdalena Kostowiecka
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1103
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-06 15:00

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

NIP 781-18-79-366
REGON 302156406

Dane kontaktowe

INFOLINIA: 61 624 22 22

FAX: 61 646 74 01

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: bok@goap.org.pl

MAIL: zm@goap.org.pl

Godziny urzędowania

Biuro Obsługi Klienta

poniedziałek: 9.00 - 17.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Sekretariat Związku Międzygminnego GOAP

poniedziałek - piątek: 7.00 - 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1467887
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-21 13:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl